loader image

REPORT O KOGNITÍVNYCH SKRESLENIACH A EXTRÉMISTICKÝCH NÁZOROCH

arrow

V tejto časti predstavíme hlavné výsledky výskumu o kognitívnych skresleniach, ktoré objasňujú ako a prečo sú niektoré extrémistické názory a nárácie efektívne. Náš výskum je multidisciplinárny, kombinuje diskurzívnu analýzu extrémistických názorov na sociálnych sieťach, recepciu takýchto názorov cez sociálnu psychológiu a výskum o kognitívnych skresleniach.

hashtag2

Kontaktujte nás