loader image

PEDAGOGICKÉ ZDROJE NA STIAHNUTIE

Úzko spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi na lokálnej úrovni. V tejto časti vám ponúkame pedagogické zdroje a pomôcky pre pracovníkov s mládežou a učiteľov, ktorí sú v kontakte so zraniteľnými alebo radikalizovanými mladými ľuďmi.

arrow

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV

s materiálmi hotovými pre použitie aj s ich editovateľnými verziami

Coming soon.
hashtag2

METODICKÉ MATERIÁLY PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

s materiálmi hotovými pre použitie aj s ich editovateľnymi verziami

Coming soon.
hashtag2

MOOC

Online kurz o kognitívnych skresleniach a radikalizácii online

Coming soon.

CONTACT US