loader image

PEDAGOGICKÉ ZDROJE NA STIAHNUTIE

Úzko spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi na lokálnej úrovni. V tejto časti vám ponúkame pedagogické zdroje a pomôcky pre pracovníkov s mládežou a učiteľov, ktorí sú v kontakte so zraniteľnými alebo radikalizovanými mladými ľuďmi.
arrow

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV

s materiálmi hotovými pre použitie aj s ich editovateľnými verziami
Čoskoro
hashtag2

METODICKÉ MATERIÁLY PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

s materiálmi hotovými pre použitie aj s ich editovateľnymi verziami
Čoskoro

Kontaktujte nás