loader image

PEDAGOGICKÉ ZDROJE NA STIAHNUTIE

Úzko spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi na lokálnej úrovni. V tejto časti vám ponúkame pedagogické zdroje a pomôcky pre pracovníkov s mládežou a učiteľov, ktorí sú v kontakte so zraniteľnými alebo radikalizovanými mladými ľuďmi.
arrow

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV

Tu nájdete k stiahnutiu pedagogický materiál pre učiteľov/ky, ktorí pracujú so študentmi/kami vo veku 15-20 rokov. Materiál obsahuje 11 lekcií – úvodnú lekciu o automatickom myslení a kognitívnych skresleniach a 10 lekcií zameraných každá na jedno vybrané skreslenie. V každej lekcii nájdete popis skreslenia, súbor aktivít a pracovný hárok pre študentov, ktorý sa dá vytlačiť. Aktivity sú založené na príkladoch z reálneho života, či už z reklamy, (sociálnych) médií, z politiky alebo sú priamo zamerané na rozbor skreslení v extrémistickom obsahu. Jednotlivé lekcie aj aktivity si môžete prispôsobiť alebo vybrať podľa vlastného uváženia.

hashtag2

METODICKÉ MATERIÁLY PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

Tento materiál bol vytvorený pre sociálnych pracovníkov/čky, ktorí/é sa venujú mládeži náchylnej k radikalizácii. V materiáli nájdete stručný teoretický prehľad radikalizácie a popis niektorých hlavných súčasných extrémistických prúdov v Európe. Cieľom tohto materiálu je pomôcť sociálnym pracovníkom/čkam odhaliť, či sa ten-ktorý mladý človek už nadcháda na ceste radikalizácie a poskytnúť im aktivity na prevenciu radikalizácie so špeciálnym zameraním na kognitívne skreslenia.

Kontaktujte nás