loader image

PREDCHÁDZANIE RADIKALIZÁCIE MLÁDEŽE CEZ POCHOPENIE VLASTNÝCH KOGNITÍVNYCH SKRESLENÍ

O PROJEKTE

Projekt PRECOBIAS má za cieľ posilniť kritické myslenie a odolnosť mladých ľudí v online priestore. Sústreďuje sa na mentálne procesy a skreslenia, ktoré mladým ľuďom vstupujú do vyhodnocovania extrémistického diskurzu. Ku komu sa obraciame? Naša kampaň je zamestaná v prvom rade na mladých ľudí, ktorí môžu sympatizovať s pravicovým radikalizmom. Chceme, aby lepšie chápali mentálne procesy a kognitívne skreslenia, ktoré sú základom ich interpretácie a analýzy informácií. Našou druhou cieľovou skupinou sú učitelia, sociálni pracovníci a pracovníci s mládežou, ktorí úzko spolupracujú s mladými ľuďmi a pre ktorých môže byť náš výskum a materiály užitočné. Na záver projektu plánujeme tréningový program pre neziskové organizácie aktívne v tejto oblasti.

hashtag2

PARTNERI PRECOBIAS

P.M.F. S.r.l. , Italy
https://www.pmf-research.eu/en/

Universiteit Gent, Belgium
https://www.ugent.be/en

Human Rights Institute, Slovakia
https://www.ludskeprava.sk/

Subjective Values Foundation, Hungary
https://szubjektiv.org/en/

Institute of Social Safety, Poland
www.fundacjaibs.pl

Kontaktujte nás