loader image

OBEJRZYJ FILMY PRZYGOTOWANE W RAMACH NASZEJ KAMPANII

Pozytywna retrospekcja

To zjawisko odnosi się do naszej tendencji do nieproporcjonalnego względem rzeczywistości oceniania naszej przeszłości jako lepszej od teraźniejszości. Pozytywna retrospekcja jest zatem blisko związana z poczuciem nostalgii.

Efekt autorytetu

Ten błąd poznawczy odnosi się do naszej tendencji do uważania opinii i wytycznych osób mających autorytet za bardzo wpływowe i w konsekwencji – skłonności do kierowania się nimi. Z tego powodu w reklamach telewizyjnych przedstawiani są lekarze – potencjał osób z autorytetem wykorzystywany jest do przekonania innych.

Efekt grupy

Ten błąd poznawczy opisuje zachowanie polegające na lepszym traktowaniu lub faworyzowaniu członków i członkiń grupy, do której sami należymy. Zjawisko to obserwujemy w procesie oceny lub zatrudniania, dla przykładu – mężczyźni mają tendencję do zatrudniania raczej mężczyzn niż kobiet.

Efekt potwierdzenia

Ten błąd poznawczy wyjaśnia naszą tendencję do poszukiwania informacji potwierdzających nasze opinie i przekonania, a nie weryfikujących je. Ludzie popełniają ten błąd, kiedy wybiórczo zbierają lub zapamiętują informacje lub kiedy interpretują informacje tak, aby utwierdzić się w swoich poglądach. Ten błąd działa najsilniej, jeśli mamy już sformułowaną konkretną opinię lub jeśli dany temat wzbudza silne emocje.

Efekt silniejszego

Ten błąd poznawczy polega na przekonywaniu się do poglądów i opinii w miarę tego, jak wielu innych ludzi już je przyjęło. Jeśli uznamy, że dany pogląd jest bardzo popularny, też zaczynamy go wyznawać, aby być częścią “wygrywającej drużyny”. To zjawisko obserwujemy na przykład podczas kampanii wyborczych.

Inklinacja negatywna

Ten błąd opisuje naszą tendencję do przykładania większej wagi do doświadczeń i informacji negatywnych niż pozytywnych, nawet jeśli mają tę samą intensywność. Na przykład, jeśli w pracy otrzymamy 20 komplementów i tylko raz zostaniemy skrytykowani za wykonanie danego zadania, bardziej zapamiętamy krytyczną uwagę i odczujemy związane z nią emocje niż w przypadku pochwał.

Efekt wrogich mediów

To zjawisko polega na tendencji osób mających stanowcze poglądy na dany temat do postrzegania przekazów medialnych jako pełnych uprzedzeń wobec ich poglądów, a wspierających za to przekonania przeciwników. Na przykład, zarówno osoby o sympatiach prawicowych jak i lewicowych uważają, że media głównego nurtu prezentują wrogi im punkt widzenia i zniekształconą wizję wydarzeń.

Efekt wyższości obrazu nad tekstem

To tendencja do lepszego zapamiętywania obrazów, elementów graficznych, niż tekstu w prezentowanych informacjach. Zjawisko to można wyjaśnić właściwością ludzkiego mózgu – większą wrażliwością na przekazy symboliczne. Przyczyny tego zjawiska wciąż są badane.

Efekt humoru

Ten błąd poznawczy sprawia, że zapamiętujemy lepiej informację, jeśli ma charakter humorystyczny. Na przykład, przedstawianie pojęć za pomocą humorystycznych treści przez nauczyciela pomaga w uczeniu się.

Efekt uśpienia

Zjawisko to odnosi się do niemożności przypomnienia sobie, gdzie, kiedy lub jak konkretnie usłyszeliśmy o danej informacji, mimo, że pamiętamy jej treść. Zapamiętujemy daną wiadomość, jednak zapominamy o jej źródle. W ten sposób przechowujemy w pamięci także różne fake newsy lub inne niewiarygodne informacje i nie podchodzimy do nich krytycznie, ponieważ nie pamiętamy, czy ich źródło było wiarygodne.

Cognitive biases are a collective term for human biases in perception, memory, thinking and judgments.
Although cognitive biases mostly remain on the unconscious level, they are systematic distortions.
No one can free themselves from being subject to cognitive biases. On the contrary, cognitive biases are a part of our day-to-day life and they can be very useful because they help us to quickly retrieve information, deal with excess information, structure our perceptions and help us make a decision. But it is necessary to be aware of these biases in order to understand and critically question our own actions, memories and decision-making processes.

KONTAKT